TRANSPORT
SPEDYCJA
LOGISTYKA
TRANSPORT
SPEDYCJA
LOGISTYKA
TRANSPORT
SPEDYCJA
LOGISTYKA
TRANSPORT
SPEDYCJA
LOGISTYKA
TRANSPORT
SPEDYCJA
LOGISTYKA
TRANSPORT
SPEDYCJA
LOGISTYKA
17 lat na rynku
37 000 wykonanych
zleceń
4 900 000 kilometrów
rocznie
1336 klientów
20 obsługiwanych
kierunków
20 branż
6 opanowanych
języków
21 certyfikatów
7 nagrody

Filozofia marki XL Logistics

Jesteśmy wiodącym operatorem logistycznym o międzynarodowym zasięgu i wymiarze

posiadającym infrastrukturę i możliwości techniczne do wielobranżowej obsługi projektów logistycznych międzynarodowych koncernów i przedsiębiorstw różnego kalibru.

W
e
 
d
e
l
i
v
e
r
.
To wizja, z którą się identyfikujemy. Zawsze dostarczamy i będziemy dostarczać bezpiecznie i na czas towary naszych klientów. To się nigdy nie zmieni.
W
a
r
t
o
ś
c
i
  • rozwój
  • skuteczność
  • współpraca
  • życzliwość
  • dynamika
M
i
s
j
a
Wiodący operator logistyczny z własną bazą i centrum logistycznym o międzynarodowym zasięgu i wymiarze, posiadający infrastrukturę i możliwości techniczne do wielobranżowej obsługi projektów logistycznych koncernów i przedsiębiorstw różnego kalibru.

XL Logistics

Transport

Obsługujemy dostawy
w całej Europie

Nowa usługa
66
Podwójna
podłoga
Większa
ładowność
Możesz załadować 2 razy więcej towaru w ciężarówce
Niższe koszty
dostawy
Oszczędzimy Twoje pieniądze i czas przewożąc 2 pełne ładunki w jednej ciężarówce
Bezpieczeństwo
transportu
Twój wrażliwy na zgniecenie towar umieścimy na 2 poziomach, więc unikniesz ryzyka uszkodzeń
Dwa ładunki,
jeden transport
Możesz wysłać dwa różne ładunki do różnych destynacji w 1 ciężarówce (np. do Polski + Ukrainy), bo my przeładujemy je po drodze, co oszczędza Ci pieniądze i czas

Transport

D
l
a
c
z
e
g
o
 
w
a
r
t
o
 
z
 
n
a
m
i
 
w
s
p
ó
ł
p
r
a
c
o
w
a
ć
?

Dlaczego warto
z nami współpracować?

W
ł
a
s
n
a
 
f
l
o
t
a
dzięki niej mamy pełną kontrolę nad Twoim transportem i możemy w założony sposób wykonać zlecenie
P
o
d
w
ó
j
n
e
 
o
b
s
a
d
y
Twoja dostawa może być szybsza nawet o 50% i masz większą pewność terminowego i właściwego zrealizowania zlecenia
P
o
d
w
ó
j
n
e
 
p
o
d
ł
o
g
i
możesz wysłać dwa różne ładunki do róznych destynacji w 1 ciężarówce, jesteś pod opieką jednej firmy co daje Ci większą kontrolę nad procesem i bezpieczeństwo
E
l
a
s
t
y
c
z
n
o
ś
ć
pojedziemy wszędzie zawsze dla każdgo z wszystkim
M
a
g
a
z
y
n
o
w
a
n
i
e
 
+
 
l
o
g
i
s
t
y
k
a
 
k
o
n
t
r
a
k
t
o
w
a
Z
m
n
i
e
j
s
z
e
n
i
e
 
e
m
i
s
j
i
 
C
O
2
wybierając jeden transport przyczyniasz się do zmniejszenia emisji CO2
Z
a
b
e
z
p
i
e
c
z
e
n
i
a
 
ł
a
d
u
n
k
ó
w
nasz nowatorski sposób zabezpieczania Twojego towaru minimalizuje jego jakiekolwiek uszkodzenie
S
p
e
c
j
a
l
i
s
t
y
c
z
n
e
 
r
o
z
w
i
ą
z
a
n
i
a
 
b
r
a
n
ż
o
w
e
oferujemy wyspecjalizowane usługi transportowe i logistyczne obsługujące różne rynki i gałęzie przemysłu
D
o
s
t
ę
p
n
o
ś
ć
2
4
/
7
skontaktuj się o dowolnej porze licząc na natychmiastową obsługę
icon Zapraszamy na nasz kanał
XL LOGISTICS - Oferta pracy dla kierowców
XL LOGISTICS - Oferta pracy dla spedytorów
XL LOGISTICS - Laureat nagrody TYGRYSY Biznesu 2022
XL LOGISTICS - Nowa usługa - podwójna podłoga

Najwyższa
jakość
usług

Zezwolenia na:

Przewóz odpadów w Europie (Francja, Belgia, Niemcy, Holandia, Polska, wkrótce Włochy)
Przewóz ładunków pochodzenia zwierzęcego kat. 3
Przewóz ładunków wrażliwych w systemie SENT w Polsce
Zaufali nam