Wiele osób zastanawia się, na jakich zasadach funkcjonuje transport drobnicowy. Jest to jeden z rodzajów transportu, obejmujący dostawę towarów o niewielkich gabarytach, przewożonych z punktu A do B. Mogą to być produkty przetworzone, jak i wyroby gotowe, pakowane w jednostkowe lub też zbiorcze opakowania. Drobnica nigdy nie jest dzielona w trakcie przeładunków.

Na czym polega transport drobnicowy?

Uwzględniając rodzaje ładunków należy wskazać na przesyłki drobnicowe. To podstawowe rodzaje transportów, dzielące się na przesyłki drobnicowe krajowe oraz międzynarodowe przewozy drobnicowe. Funkcjonująca w Polsce spedycja drobnicowa obejmuje różne rodzaje ładunków w transporcie przesyłane przy pomocy szeregu dróg transportu. Ładunki drobnicowe mogą być dostarczane drogą morską lub lądową.

Transport morski drobnicowy wymaga załadowania towarów o niewielkich gabarytach. Wówczas ładunki drobnicowe są przewożone drogą morską z punktu A do B. Przewozy drobnicowe w wersji morskiej, podobnie jak spedycja drobnicowa i przesyłki drobnicowe lądowe wymagają, aby odbiorcy przesyłek byli wyszczególnieni. Wszystkie towary drobnicowe są pakowane w miejscu ich wywozu.

Oznacza to, że ładunki drobnicowe, czyli te o niewielkich gabarytach, nie podlegają przeładunkowi. Może to dotyczyć wyrobów farmaceutycznych. Warto zwrócić uwagę, że z punktu widzenia klienta jest to dużo bardziej bezpieczne, ponieważ przesyłki drobnicowe nie ulegają wówczas uszkodzeniu czy też zagubieniu w trakcie przepakowywania.

Wyżej wymienione cechy charakterystyczne transportu drobnicowego wyróżniają go na tle innych rodzajów transportu. Ogólnie rzecz biorąc spedycja drobnicowa jest popularną formą transportowania wykorzystywaną na całym świecie. Przy jej pomocy można dostarczyć produkty o niewielkich gabarytach w transporcie drobnicowym.

Nie zachodzi konieczność oczekiwania na towar, ponieważ wynika to z przymusu przepakowania. Dzięki temu towary drobnicowe mogą trafiać do różnych klientów, nawet te z krótkim terminem ważności. Nie wiąże się to z ryzykiem, takim jak powstanie ubytków w opakowaniach jednostkowych. Ponadto ładunek drobnicowy jest mniej narażony na straty, do których zalicza się uszkodzenia w przestrzeni ładunkowej.

Należy mieć świadomość, że przestrzeń ładunkową na całej przestrzeni pojazdu można wypełnić transportem drobnicowym. Nie uwzględnia się tu towarów ponadgabarytowych, tylko w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych. Poszczególne przesyłki są pakowane w przestrzeni ładunkowej. Nie mogą to być materiały wybuchowe, jak również inne niebezpieczne komponenty. Nie wolno przewozić nie tylko materiałów wybuchowych, ale również tych, których nie da się zabezpieczyć.

Co zalicza się do towarów drobnicowych?

Do ładunków drobnicowych zaliczają się różnego typu towary. Spedycja drobnicowa obejmuje wiele rozproszonych nadawców, a także odbiorców paczek. Wyróżnia się ona niewielką masą jednostkową ładunku, różnymi kształtami oraz typami opakowań. Przewozy drobnicowe można zakwalifikować do kategorii różnych opakowań, do których zaliczają się:

Transport drobnicowy wymaga odpowiednich opakowań. Jest to transport krajowy i międzynarodowy, który jest trudniejszy do realizacji niż przewóz towarów masowych. Duże zróżnicowanie przesyłek wymaga tego, aby transport morski drobnicowy uwzględniał ich kształt, gabaryty oraz rodzaj materiału, z którego wykonane są poszczególne opakowania.

Różne rodzaje ładunków w transporcie nastręczają sporo trudności i wymagają od spedytora, a także logistyka wdrożenia odpowiednich działań. Tylko wówczas można uniknąć uszkodzenia wyrobów farmaceutycznych i nie narazić się na to, że odbiorcy przesyłek zwrócą towary drobnicowe, bo z punktu widzenia klienta będą one dostarczone po krótkim terminie ważności czy też z uszkodzeniami mechanicznymi.

Przy opakowaniach jednostkowych kluczową kwestią jest to, by ładunek drobnicowy był zapakowany w sposób odpowiedni i umieszczony w prawidłowej przestrzeni ładunkowej. Poszczególne przesyłki różniące się kształtem i gabarytami powinny być zabezpieczone w taki sposób, aby w transporcie drobnicowym przy niewielkiej gabarytach przesyłek nie doszło do ich zgniecenia, rozprucia, zalania czy też innych uszkodzeń mechanicznych.

Warto wiedzieć, na czym polega transport drobnicowy, ponieważ wiele osób myli go z transportem realizowanym na masową skalę. Wiąże się to z wieloma mylnymi informacjami umieszczonymi na niesprawdzonych stronach www, gdzie przewozy drobnicowe opisywane są w identyczny sposób, jak przewozy masowe. Ładunki drobnicowe lub też pojedyncza przesyłka drobnicowa są ładunkami, które wymagają szczególnego traktowania. W związku z tym nie mogą one być narażone na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, biologiczne, klimatyczne, a także zabrudzenia, zalania czy pożary.

Spedycja drobnicowa wymaga zabezpieczenia ładunków przed wpływem czynników atmosferycznych czy chemicznych. Warto wspomnieć, że transport drobnicowy wymaga zidentyfikowania nadawcy i odbiorcy poszczególnych ładunków, wskazania ich zawartości oraz możliwości tworzenia jednostek zbiorczych.