Organizacja transportu ponadgabarytowego, czyli ładunków o nietypowych rozmiarach, wadze lub kształtach, wymaga specjalistycznego i precyzyjnego planowania oraz działań. Jest to skomplikowany system, a właściwie cały proces logistyczny, przy którym konieczna jest staranna organizacja i przestrzeganie obowiązujących przepisów. Warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy specjalizującej się w usługach transportowych, ponieważ dysponuje ona odpowiednim sprzętem, doświadczeniem pracowników i wiedzą w zakresie regulacji prawnych. W artykule wyjaśniamy, jak zorganizować transport ponadgabarytowy, czyli ładunków ponadgabarytowych.

Jak przewozić ładunki ponadgabarytowe?

Ładunki ponadgabarytowe należy przewozić w odpowiedni sposób, ponieważ wpływa to na bezpieczeństwo samych towarów oraz osób pracujących przy tym skomplikowanym logistycznie zadaniu. Do przewozu ładunków ponadgabarytowych konieczne jest posiadanie lub wynajem odpowiednich samochodów, a także przestrzeganie obowiązujących przepisów.

Transport gabarytowy czy inaczej transport ponadnormatywny w Polsce wymaga spełnienia specjalnych procedur i uzyskania zezwoleń. Dzieje się tak, ponieważ transport ładunków ponadgabarytowych obejmuje przewożenie większych towarów niż standardowe, które mogą wymagać zmiany organizacji ruchu, usunięcia przeszkód, a także innych prac mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa na drogach.

Jak zorganizować transport ponadgabarytowy? Po pierwsze, należy przygotować dokumentację do transportu ponadnormatywnego przed rozpoczęciem przewozu ładunku ponadgabarytowego. Wymagane od przewoźnika dokumenty mogą obejmować m.in. plan trasy, specyfikacje techniczne ładunku, rysunki, obliczenia nośności dróg, a także zgody od właściwych władz. Po drugie, przewoźnik musi uzyskać zezwolenie na przewóz ładunku ponadgabarytowego od odpowiednich organów administracji publicznej. W Polsce jest to GDDKiA lub prezydent miasta.

Kolejnym krokiem organizując transport wielkogabarytowy jest wybór odpowiedniego środka transportu, na przykład niskopodwoziowego. Aby zorganizować transport ponadgabarytowy należy również określić trasę transportu nienormatywnego uwzględniając na przykład wąskie drogi. Musi być ona dokładnie określona i zatwierdzona przez odpowiednie organy. Ponadto owa trasa musi uwzględniać wszelkie ograniczenia dotyczące mostów, wiaduktów, tuneli i innych przeszkód na drodze. Jest to konieczne, by zachować szczególną ostrożność przy transporcie ponadgabarytowym.

Przewożony ładunek ponadnormatywny musi być odpowiednio zabezpieczony, aby uniknąć przemieszczeń w trakcie organizowanego transportu ponadgabarytowego. Do zabezpieczania ładunków ponadnormatywnych wykorzystuje się specjalistyczne sprzęty, takie jak pasy, liny i podpory. Warto mieć także świadomość, że podczas transportu ładunku ponadgabarytowego konieczne jest stałe monitorowanie trasy i dostosowywanie się do ewentualnych zmian w warunkach ruchu czy pogodzie.

W zależności od wielkości i charakterystyki ładunku ponadgabarytowego, może być konieczne wprowadzenie zmian w organizacji ruchu, takie jak tymczasowe zamknięcie dróg, zmiana sygnalizacji świetlnej, eskorty policyjnej itp. Przewoźnik świadomy tego, jak zorganizować transport ładunków ponadgabarytowych musi raportować o przebiegu transportu i dostosowywać się do wszelkich zaleceń lub zmian wprowadzonych przez odpowiednie organy w trakcie przewozu. Po zakończeniu przewozu ładunku ponadgabarytowego przewoźnik musi zwrócić się o zatwierdzenie zakończenia przewozu i uzyskać wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zakończenie operacji.

Transport ładunków ponadgabarytowych to skomplikowany proces, który wymaga dokładnego planowania i współpracy z odpowiednimi władzami i instytucjami. Ważne jest również przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa oraz przestrzeganie wszelkich ograniczeń i zaleceń wydanych przez organy regulacyjne. Dlatego przed przewozem ładunku ponadgabarytowego zawsze warto skonsultować się z odpowiednimi instytucjami i uzyskać niezbędne zezwolenie na transport ponadgabarytowy.

Czym charakteryzuje się transport ponadnormatywny?

Transport ponadgabarytowy jest rodzajem transportu obejmującym przewożenie ładunków o nietypowych rozmiarach, wadze i kształcie, przekraczających standardowe ograniczenia dotyczące transportowania ładunków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, transport ponadnormatywny organizujemy wówczas, gdy dopuszczalne parametry przewozu ładunków w transporcie drogowym są przekroczone. Można przy tym stwierdzić, że kluczem do wyboru odpowiedniej naczepy i przewoźnika są dopuszczalne parametry.

Nietypowe ładunki ponadgabarytowe mogą być znacznie większe lub cięższe niż standardowe palety czy kontenery, co wymaga specjalistycznych środków transportu i procedur. Zalicza się do nich ładunek o szerokości przekraczającej 2,5 metra i długości ponad 16,5 metra oraz wysokości ponad 4 m. Ponadto może on zostać uznany za ładunek ponadgabarytowy, jeśli jego masa jest większa niż 42 tony. Warto wiedzieć, że dodatkowym kryterium jest także nacisk osi pojazdu na jezdnię. W tym przypadku z transportem ponadgabarytowym mamy do czynienia wówczas, jeśli ów nacisk osi pojazdu na jezdnię przekracza określone normy.

Zatem czym jest transport ponadgabarytowy? W ruchu drogowym, gdy wielkość czy ciężar ładunków ponadnormatywnych przekraczają dopuszczone przez przepisy parametry, konieczne jest zorganizowanie transportu ponadgabarytowego na naczepach niskopodwoziowych. Jednocześnie firma transportowa organizująca przewozy ponadnormatywne jest zobowiązana do uzyskania zezwoleń na przejazd pojazdem ponadnormatywnym. Warto wiedzieć, że w niektórych przypadkach przepisy wymagają skorzystania z pilota podczas transportu ponadnormatywnego. Transport dużych gabarytów wymaga także przygotowania infrastruktury drogowej na taki przejazd. W ten sposób organizuje się przewóz urządzeń przemysłowych, elementów statków, maszyn budowlanych, maszyn rolniczych czy konstrukcji stalowych.

Jakie zezwolenia na transport ponadgabarytowy?

Obowiązującym przepisem, który reguluje zasady przejazdu pojazdem nienormatywnym jest m.in. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z art. 64 ust. 1, pojazd nienormatywny może poruszać się w ruchu drogowym, jeśli przewoźnik uzyskał zezwolenie uprawniające do przewozu ponadgabarytowego w odpowiedniej kategorii oraz jeżeli przestrzega warunków przejazdu określonych w uzyskanym zezwoleniu. Zatem warunkiem organizacji transportu ponadgabarytowego jest otrzymanie wspomnianego zezwolenia. Obecnie obowiązuje siedem kategorii zezwoleń. Są one przydzielane biorąc pod uwagę masę lub wymiary ładunku lub nacisk osi pojazdu na jezdnię. Zgodnie z powyższym, dla ładunków podzielnych wydaje się kategorie I i II, a dla ładunków niepodzielnych pozostałe z nich. W Polsce rozpatrywaniem wniosków zajmuje się najczęściej Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad oraz starosta powiatowy, a także naczelnik urzędu celnego.

W niektórych przypadkach pojazd nienormatywny musi być pilotowany – odbywa się to zgodnie z zasadami określonymi w przepisach opartych na art. 64 i ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, przez wymaganą liczbę pojazdów wyposażonych i oznakowanych zgodnie z przytoczonymi przepisami. Osoba kierująca pojazdem ponadnormatywnym powinna zachować szczególną ostrożność w czasie całej usługi transportu ponadgabarytowego. Bywa, że jest również wymagany konkretny sposób pilotowania. Jest on określony w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych. Z kolei w przypadku transportu międzynarodowego, każdorazowo zezwolenie wydaje kraj, przez który odbywa się transport ponadgabarytowy. Trzeba mieć to na uwadze, gdyż w każdym z państw Europy obowiązują inne przepisy, które regulują transport ponadnormatywny.

Jak można podzielić ładunki ponadnormatywne?

Ładunki ponadnormatywne dzielimy na sześć podgrup. Są nimi ładunki:

Przewozy ponadgabarytowe są złożonym i skomplikowanym procesem logistycznym. Podczas ich realizacji konieczne jest spełnienie wielu warunków, by transport ładunków ponadgabarytowych mógł być zrealizowany sprawnie i bezpiecznie.